A szállítás 15 000 Ft-tól ingyenes.

Adatvédelem

Adatvédelmi irányelveiről a LUMATECH Kft. ezúton informálja a www.ledpont.eu weboldala látogatóit, valamint igénybevevő felhasználóit. A weboldal látogatásával, a szolgáltatások igénybevételével elfogadja a LUMATECH Kft. adatvédelmi irányelveit, valamint hozzájárul annak adatkezelési gyakorlatához.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a Szolgáltató honlapján bármikor elérhető.

1.      ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Cégnév: LUMATECH Kft.

Székhely és levelezési cím: 9700 Szombathely, Szent Márton utca 31.

Telefonszám, email cím: +36 30 500 41 50, info@ledpont.eu

Cégjegyzékszám: Cg.18-09-111742

Adószám: 24375175-2-18

2.      KEZELT ADATOK

Adatszolgáltatásra nincs szükség a www.ledpont.eu weboldal látogatáshoz, ellenben a vásárláshoz, valamint a kényelmesebb vásárlás végett regisztráció szükséges, melyhez már személyes adatok (teljes név, e- mail cím, lakcím, szállítási cím, telefonszám, esetleg cégnév) megadása szükséges.

3.      ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A vásárlók adatainak kezelése a vásárló nyilatkozata alapján kerül sor. A vásárló nyilatkozata tartalmazza a kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adatai a szereződés teljesítése során felhasználásra kerüljenek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja rendelkezik, mely kimondja, hogy „…Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul,…”, mely az adatkezelés jogalapja is.

4.      ADATKEZELÉS CÉLJA

A vásárló beazonosíthatósága a megrendelés teljesítéséhez, házhozszállításhoz, valamint a webáruházzal, illetve a termékekkel kapcsolatos hírekről, információkról hírlevél formájában történő tájékoztatásához szükséges.

Kizárólag saját, belső felhasználásra látogatottsági, és látogatói statisztikák készíthetők.

5.      ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A vásárló adatai, melyek a regisztráció során kerültet megadásra, csak addig kerülnek tárolásra, ameddig azok törlését a vásárló nem kéri. Technikai adatokat (IP- cím, böngésző típusa, stb.), melyek a látogatottsággal kapcsolatosak, 1 évig tároljuk, ez után pusztán látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

6.      ADATOKHOZ HOZZÁFÉRÖK KÖRE

Az adatokhoz kizárólag a LUMATECH Kft. ügyvezetője férhet hozzá.

Az adatok harmadik személynek nem adhatók át, kivéve a házhozszállítást végző vállalkozót.

7.      VÁSÁRLÓ JOGAI, ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA

A vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó a LUMATECH Kft. által kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy adatait kik és milyen célból kapják meg. A kérelem leadásától számított legrövidebb idő alatt, de maximum 30 napon belül írásban adja meg a LUMATECH Kft. a kért tájékoztatást.

A LUMATECH Kft. elérhetőségein (1. pont) kérheti Felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását, melyeket a lehető legrövidebb időn belül teljesítjük.

8.      JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ha a vásárló úgy érzi, hogy a LUMATECH Kft. megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az alábbi törvények tartalmazzák:

-        2011. évi CXII. Törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

-        2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-        2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

9.      ANONIM LÁTOGATÓAZONOSÍTÓ („COOKIE”) ELHELYEZÉSE

A weboldal látogatója akkor tud a www.ledpont.eu weboldal vásárlójává válni, ha lehetővé teszi, hogy a webszerver a számítógépét beazonosítsa, azon un. cookie-t (anonim látogató-azonosító) helyezzen el. Az anonim látogató-azonosító („cookie”) egy jelsorozat, amely kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmas.